Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.12.2019 ora 07.00 – 19.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Mureșului și cursul inferior al Ialomiței, unde au fost în scădere uşoară.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal) existente în bazinele superioare ale Mureşului, Moldovei şi Bistriței au fost în restrângere și eliminare. Au apărut formațiuni noi (gheață la mal) pe unele râuri din bazinul superior al Oltului.
Curge năboi pe Mureș la staţia hidrometrică Suseni.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Bega Veche, Timiş, Moraviţa, Caraş, Rm. Sărat, Tazlău, Bârlad, Jijia, cursul inferior al Bistriței, unii afluenţi ai Someșului (Sălăuţa, Ilişua, Lonea, Fizeş, Lăpuş), ai Mureșului (Luţ, Comlod, Vișa, Secaș, Ampoi, Râul Mare) și mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe cursul inferior al Jiului, pe Motru şi pe unii afluenți ai Oltului inferior. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.