Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.11.2018 ora 07.00 – 19.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din Dobrogea, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare. Pe cursurile inferioare ale Jiului și Ialomiței, debitele au fost în scădere.
Creşteri izolate de niveluri şi debite ca urmare a precipitaţiilor slabe, căzute în interval, s-au înregistrat pe unele râuri mici din sud-vestul și sudul țării.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul superior al Sucevei, pe Moldova, pe cursul superior şi mijlociu al Trotuşului, cursul mijlociu al Siretului şi mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Moravița, Nera, Cerna, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi din bazinele hidrografice Crișul Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), Crișul Alb (Bănești, Sighișoara), Mureș (Luț, Comlod, Vișa, Secaș, Râul Mare, Râul Galben), Jiu (Jaleş, Coşuştea), în bazinul superior al Argeşului (R. Doamnei, Vâlsan, Argeşel) şi în bazinul inferior al Bistriţei.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.