Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.08.2020 ora 07.00 – 19.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca efect al precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Someşul Mic, Caraş, Bârzava, Suceava, bazinele superioare ale Crişului Repede, Arieşului, Ialomiţei, Moldovei, pe cursul superior al Siretului, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Lăpuşului şi Timişului, pe cursurile mijlocii ale Someşului şi Jiului şi pe cursul inferior al Mureşului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crişul Negru, Crişul Alb, pe cursurile inferioare ale Someşului, Lăpuşului, Crişului Repede, pe cursul Prutului (sector Ungheni – Oancea) şi pe afluenţii din bazinul inferior al Oltului, debitele au fost în uşoară scădere, iar pe celelalte râuri debitele au fost  relativ staţionare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someşul Mic, Crișul Alb, Crișul Negru, Arieş, Timiş, Caraş, Nera, pe cursul superior al Someșului, pe cursul inferior al Jiului  și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele: Bârlad, Rm. Sărat, Jijia și pe unele râuri din bazinele superioare și mijlocii ale Oltului şi Argeşului.
În interval s-a situat peste COTA DE INUNDAŢIE râul Fizeş la staţia hidrometrică Tirol (250+22)-jud. CS;
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râul Fizeş la staţia hidrometrică Tirol (200+10) – jud. CS și râul Cernovăț la stația hidrometrică Comorâște (350+23) – jud. CS.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 47 din 18.08.2020.
În interval a fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE și două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.