Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.02.2021 ora 07.00 – 19.02.2021 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Bega, Bârzava, Cerna, Olt, Vedea, Argeş, Ialomița, Siret, Prut şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, sloiuri, pod de gheață) prezente pe majoritatea râurilor, exceptând râurile din Crișana, Banat şi bazinul Jiului, s-au menținut fără modificări importante. 
Pe cursul superior şi mijlociu al Prutului s-au înregistrat variaţii de niveluri şi debite, datorită evoluţiei formaţiunilor de gheaţă şi a debitelor deversate din acumularea Stânca Costeşti. 
Predomină podul de gheaţă pe Tazlău, afluenţii Bârladului şi pe cei ai Prutului.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei, Someşul Mare – Beclean, Mureș pe sectorul Toplița – Gălăoaia, Toplița – Toplița, Niraj – Cinta, Olt – Micfalău, Trotuş – Vrânceni,  Bistrița pe sectorul Dorna Giumalău – Frumosu, Dorna – Dorna Cândreni şi Neagra – Gura Negrii.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Crişul Alb, Olteț, Vedea, Argeş inferior, Suceava, Moldova, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, Prut şi cursul Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bârlad şi Jijia, unde au valori sub 30% din acestea.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râul Crasna la stațiile hidrometrice: Domănești (400+60)-jud.SM și Berveni (490+29)-jud.SM, ambele pe sectoare îndiguite.