Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.01.2022 ora 07.00 – 19.01.2022 ora 07.00

 
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri și Mureș unde au fost în scădere.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-80%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Arieș, Târnava Mare, Jiu, Olt, Moldova, Buzău, Suceava, bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței, pe cursurile Someșului, Siretului și cursurile superioare ale Prutului și Trotușului.
Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) au fost în intensificare și extindere și sunt prezente pe majoritatea râurilor din zonele de deal și de munte.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile la staţiile hidrometrice: Someșul Mare pe sectorul Nepos – Beclean, Someș pe sectorul Ulmeni – Aciua, Sălăuța – Salva, Șieu – Șintereag, Bistrița – Mița, Ilișua – Cristești Ciceu,  Lăpuș pe sectorul Răzoare – Lăpușel, Mureș pe sectorul Toplița – Stâncani, Glodeni și Gelmar, Răstolița – Răstolița, Arieș  pe sectorul Buru – Turda, Olt – Micfalău, Râul Doamnei – Ciumești, Ialomița – Târgoviște, Ialomița – Băleni,  Ialomicioara – Fieni,  Suceava – Ţibeni, Bistriţa – pe sectorul Cârlibaba – Frumosu şi la Frunzeni, Dorna – Dorna Cândreni, Neagra – Gura Negrii, Trotuş – Tg. Ocna, Trotuş – Vrânceni şi Oituz – Ferăstrău.
Curg sloiuri pe Prut la s.h. Drânceni.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.