Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.01.2021 ora 07.00 – 19.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul superior al Prutului unde au fost în creștere datorită propagării.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă), prezente în majoritatea bazinelor hidrografice, au fost în extindere şi intensificare.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei,  Someş pe sectoarele Rodna – Beclean, Răstoci – Ulmeni,  Sălăuța – Salva, Sieu – Șintereag, Bistrița – Bistrița (afluent al Someșului Mare), Ilișua – Cristeștii Ciceului, Lăpuș pe sectorul Răzoare – Lăpușel,  Mureș pe sectorul Toplița – Gelmar, Răstolița – Răstolița, Arieș – Scărişoara și Turda, Târnava Mare –  Blaj, Târnava – Mihalț, Ampoi – Barabanț, Jiu – Sadu, Gilort – Turburea, Olt – Podu Olt, Olteț – Oteteliș, Cerna – Măciuca, Vedea – Alexandria, Sabar – Poenari, Ialomița – Băleni și Siliștea Snagovului, Buzău – Sita Buzăului, Bâsca Mare – Bâsca Roziliei, Bistrița sector Dorna Giumalău – Frunzeni, Neagra – Gura Negrii, Trotuș sector Tg. Ocna – Vrânceni, Oituz – Ferăstrău, Bârlad –  Tecuci și Prut – Ungheni. 
Curg sloiuri de gheață pe râurile la stațiile hidrometrice: Someș – Satu Mare, Olt – Hoghiz, Vâlsan – Brădet, Râul Doamnei – Ciumești, Buzău – Racoviță și Prut – Rădăuţi Prut şi Drânceni.
Se menține zăporul format anterior pe Moldova la s.h. Fundu Moldovei și s-a format un nou zăpor pe râul Timiș la s.h. Teregova.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someş, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Bega, Timiş, Mureşul mijlociu, Bistrița, Tazlău, Putna, Rm. Sărat, Jijia, cursul superior al Siretului, cursul inferior al Moldovei, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și pe râurile din bazinul hidrografic al Bârladului unde au valori sub 30%.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.