Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.09.2019 ora 07.00 – 18.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând unele râuri mici din bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Lăpușului, Someșului și Bistriței, unde au fost în creștere ușoară ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval.
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval s-au mai înregistrat pe unele râuri mici din bazinele superioare ale Turului, Barcăului, Crișului Repede, Crișului Negru, Mureșului, Begăi și Jijiei.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici pe unele râuri din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Bistra, Bârzava, Cerna, Siret, Suceava,  Tazlău, Putna, Bârlad, Sitna şi Jijia, pe cursul superior al Crasnei, pe cursurile inferioare ale Timișului și Carașului, pe unii afluenți ai Someșului (Ilișua, Lonea, Fizeș), Crișului Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), Mureșului (Iara, Vișa), Oltului superior și mijlociu (Râul Negru, Covasna, Ghimbăşel, Homorod, Breaza, Hârtibaciu) și Argeşului superior (Arefu, Vâlsan, R. Doamnei).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.