Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.08.2020 ora 07.00 – 18.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic al Sucevei, cursurile inferior ale râurilor: Tur, Someş, Crișul Alb şi Mureş, cursul mijlociu și inferior al Someșului Mic și cursul superior al Prutului (amonte staţia hidrometrică Rădăuți Prut), unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice Someșul Mare, Lăpuș, Arieș, Cibin, bazinul superior și mijlociu al Turului, Crișului Alb, Mureșului, cursul superior al Someșului Mic, pe afluenții Jiului (Jaleș, Bistrița, Gilort, Motru, Amaradia), pe unii afluenți ai Oltului inferior (Topolog, Luncavăț, Bistrița, Olănești) și pe cursul Prutului (aval de s.h. Oroftiana), debitele au fost în scădere ușoară.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crișul Alb, Crișul Negru, Arieş, Nera, Cibin, pe cursul superior al Someșului, pe cursul mijlociu şi inferior al Timișului, Jiului și pe cursurile inferioare ale Begăi și Bârzavei,  și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele: Iza, Ialomița, Bârlad, Rm. Sărat, Jijia și din bazinul superior și mijlociu al Oltului.
În interval a fost emise trei ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.