Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.07.2020 ora 07.00 – 18.07.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Barcău, Crişul Alb, Bega, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Suceava, Moldova, în bazinele superioare ale Crişului Repede şi Timişului, în bazinul superior şi mijlociu al Crişului Negru, pe cursul inferior al Mureşului şi pe cursul mijlociu şi inferior al Arieşului.
Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul Siretului, râurile din bazinele hidrografice: Prahova, Bistriţa, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Prut (exceptând Jijia) şi bazinul superior şi mijlociu al Oltului, unde au fost în scădere. 
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe Bârzava, pe cursurile superioare ale Timişului, Caraşului, Nerei, Sucevei, Trotuşului, pe cursul mijlociu al Begăi, cursul superior al Trotuşului şi pe cursul inferior al Prutului şi mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Moraviţa, Bârlad, Jijia, pe unii afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), afluenții Crișului Negru (Holod, Teuz) și pe unii afluenții ai Mureșului superior și mijlociu (Niraj, Comlod, Domald, Secaș, Pianu).
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râul Prut la s.h. Oancea (550+20)-jud.GL şi la s.h. Şiviţa (435+27) jud.GL, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară; 
COTELE DE ATENȚIE râul Sașa la s.h. Poieni (50+1) – jud.TM și râul Prut la s.h. Fălciu (500+43) – jud.GL.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 40 din 17.07.2020.