Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.02.2021 ora 07.00 – 18.02.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea și bazinele inferioare ale Oltului și Argeșului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, sloiuri, pod de gheață) prezente pe majoritatea râurilor exceptând râurile din din Banat, Crișana și bazinul Jiului, s-au menținut fără modificări importante, în bazinele hidrografice ale Siretului și Prutului și în ușoară diminuare în bazinele hidrografice ale Oltului, Argeșului, Ialomiței, Buzăului și pe râurile din Dobrogea. Pe cursul superior şi mijlociu al Prutului s-au înregistrat variaţii de niveluri şi debite, datorită evoluţiei formaţiunilor de gheaţă şi a debitelor deversate din acumularea Stânca Costeşti. Predomină podul de gheaţă pe Tazlău, afluenţii Bârladului şi pe cei ai Prutului.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureș pe sectorul Toplița – Glodeni, Toplița – Toplița, Olt – Micfalău,Trotuş – Târgu Ocna şi Vrânceni,  Bistrița pe sectorul Dorna Giumalău – Frumosu, Dorna – Dorna Candreni, Negra – Gura Negrii şi Prut – Rădăuţi Prut.
Curg sloiuri pe râurile la stațiile hidrometrice: Niraj – Cinta, Buzău – Racoviţa şi Prut – Drânceni.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olteț, Vedea, Argeş, Rm. Sărat, Putna, Moldova, Suceava, cursurile Siretului și Prutului unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bega Veche, Bârlad şi Jijia, unde au valori sub 30%.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+34)-jud.SM, Crasna – Domănești (400+70)-jud.SM și Crasna – Berveni (490+42)-jud.SM, toate pe sectoare îndiguite.