Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.01.2019 ora 07.00 – 18.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bârzava și numai prin propagare pe cursul inferior al Someșului, iar pe celelalte râuri au fost în general staționare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, cursurile superioare ale Trotușului și Prutului și unele râuri din Dobrogea şi sub 30% din mediile multianuale pe cursul mijlociu al Crasnei şi izolat, pe unii afluenți ai Argeșului superior și ai Bârladului.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și pod de gheaţă) existente în majoritatea bazinelor hidrografice au fost în diminuare și ușoară restrângere pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, s-au menținut fără modificări importante pe râurile din bazinele Someș, Mureș, Siret, Prut, Olt superior, pe cele existente în sudul țării și izolat pe râurile din Banat.
Predomină podurile de gheață pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Crasna, Bega Veche, Suceava, Trotuș, Bârlad, Jijia și în bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, Oltului, Moldovei și Bistriței, iar pe celelate râuri gheața la mal.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureş – Glodeni, Olt – Micfalău, Argeş – Malu Spart și Râul Doamnei – Bahna Rusului. 
S-a menținut zăporul (aglomerări de ghețuri) pe Someș la s.h. Răstoci.
Amonte de baraj ac. Izvoru Muntelui, pe râul Bistrița, jud.Neamț, fenomenele de iarnă se manifestă pe o lungime totală de 5,0 km. Râul prezintă aglomerări de ghețuri cu grosimi cuprinse între 0,10 – 2,00 m de la viaduct Poiana Largului până aval 0,2 km baraj Topoliceni, pe o lungime de 5 km. Din amonte nu curge năboi.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.