Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.09.2018 ora 07.00 – 17.09.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Moldova, Bistriţa, cursul superior al Siretului şi cursul inferior al Prutului, unde au fost în scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Moraviţa, Vedea, Prahova, Moldova, pe cursurile superioare ale Sucevei, Bistriţei și Trotuşului, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Siretului şi Prutului, pe cursul inferior al Argeșului, pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu şi inferior şi pe râurile din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) în bazinele hidrografice Bârlad și Jijia.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.