Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.08.2019 ora 07.00 – 17.08.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere ușoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice:  Tur, Crișul Repede, Crișul Negru, Moravița, Caraș, Văradia, Nera, Cerna, Vedea, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, bazinele superioare ale râurilor: Crișul Alb, Arieș, Bega, Timiș,  bazinul mijlociu şi inferior al Prutului şi râurile din Dobrogea unde au fost staţionare.
Creşteri de niveluri şi debite, datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, s-au înregistrat pe Olt şi pe afluenţii săi aferenţi sectorului amonte Sebeş Olt, pe cursurile superioare ale râurilor: Siret, Trotuş, Buzău, Prut şi numai prin propagare pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Prahovei, Teleajenului și Moldovei.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Bega, Telejen, cursul superior al Prahovei și al Târnavelor şi cursul inferior al Vedei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Cavnic,  Bistra, Moraviţa, Caraș, Cerna, Bârlad, pe cursul superior al Siretului, pe unii afluenți ai Someșului Mic (Lonea, Fizeș), ai Crișului Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), ai Mureșului (Comlod, Iara, Vișa, Feernic, Domald, Secaș, Orăștie, Strei, Râul Mare, Râul Galben) şi pe afluenţii Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.