Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.07.2021 ora 07.00 – 17.07.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Someşul Mare, Lăpuş, Crişul Alb, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Cibin, Moldova, pe cursul Mureşului, bazinele superioare şi mijlocii ale: Someşului Mic, Crişului Repede, Crişului Negru, bazinele superioare ale Sucevei şi Bistriței, bazinele mijlocii şi inferioare ale Arieşului şi Timişului şi pe cursurile inferioare ale: Someşului, Crasnei, Barcăului, Târnavelor şi Bârzavei. 
Pe celelalte râuri, debitele au fost în uşoară scădere, exceptând râurile din bazinele: Iza, Tur, Bega, Trotuş, bazinele superioare şi mijlocii ale Crasnei, Barcăului, Timişului, Bârzavei, pe cursul mijlociu al Someşului şi pe cursul inferior al Someşului Mic, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someșul Mic, Crişul Repede, Arieş, Cibin, Moldova, Bistrița, pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Nera, Bârlad, Jijia și pe unii afluenți ai Crișului Negru (Holod, Teuz).
În interval au fost emise cinci AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi patru ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
În interval s-a situat peste COTA DE INUNDAȚIE râul Abrud la stația hidrometrică Câmpeni (250+30)-jud.AB și peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Luncoiu-Brad (200)-jud.HD, Arieș – Baia de Arieș (250+29)-jud. AB și Moldova – Fundu Moldovei (150)-jud.SV.
Este în vigoare Avertizarea Hidrologică nr.75 din 16.07.2021.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.