Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.07.2018 ora 07.00 – 17.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scǎdere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, Someșul Mic, bazinele superioare ale Crasnei, Mureșului, Târnavelor, cursul inferior al Sucevei și cursul mijlociu al Moldovei, unde au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor cǎzute în interval și propagării şi râurile din bazinele hidrografice: Barcǎu, Caraș, Nera, Cerna, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Timișului și Bârzavei, unde au fost relativ staţionare.
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a precipitaţiilor cǎzute în interval sub formă de aversă s-au mai înregistrat și pe unele râuri mici din bazinele superioare ale Buzăului și Bistriței.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someșul Mic, Jiu, Vedea, Ialomița, Tazlău, Sitna, cele din Dobrogea, cursul Prutului, bazinele superioare ale Turului, Lăpușului, Mureșului, Timișului, Bârzavei, Carașului, bazinele inferioare ale Oltului și Argeșului, cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor Siret și Trotuș și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) râurile din bazinul hidrografic Bârlad. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.