Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.05.2019 ora 07.00 – 17.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic Călmățui și cele din Dobrogea, unde au fost relativ staționare și râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crișul Alb, Crișul Negru, Arieș, Bega, Caraș, Nera, cursurile inferioare ale Vișeului, Izei, Turului, Lăpușului, Mureșului (sector Gelmar – Nădlac), Cernei, cursul mijlociu al Timișului, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Sucevei, Moldovei, Bistriței, cursul Oltului pe sectorul Podu Oltului – Hoghiz și Prutul pe sectorul Prisăcani-Drânceni, unde au fost în scădere. 
Creșteri mai insemnate de niveluri și debite, cu depășiri ale COTELOR DE PERICOL, ca urmare a precipitațiilor mai importante căzute în interval sub formă de aversă și propagării s-au înregistrat pe unele râuri din bazinul hidrografic Someșul Mare.
Se situează peste:
– COTELE DE INUNDAŢIE râul Budac la staţia hidrometrică Budacul de jos (190+18)-jud.BN;
–  COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Şieu – Domneşti (210+70)-jud.BN, Şieu – Şintereag (200+7)-jud.BN, Dipşa – Viile Tecii (230+20)-jud.BN, Nirajul Mic – Miercurea Nirajului (250+40)-jud.MS, Bega Veche – Pischia (100+44)-jud.TM, Bârzava – Partoş (50+70)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+79)-jud. TM şi Prut – Oancea (440)-jud.GL.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Bughea la staţia hidrometrică Bughea de Jos (150+11)-jud.AG.
Debitele se situează  la valori cuprinse între 40-90% din normalele lunare, mai mari (în jurul şi peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Alb, Mureș (exceptând Arieșul), Bega, Timiș mijlociu și inferior, Bârzava, Moraviţa, Caraș, Nera, Jiu, Suceava, Moldova, Prahova, bazinul superior și mijlociu al Bistriței, bazinele superioare ale Oltului, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, pe unii afluenți ai Oltului inferior, râurile Siret și Prut.
Este în vigoare Atenţionarea Hidrologică Nr. 13 din 16.05.2019.
În interval au fost emise 2 Avertizări Hidrologice pentru Fenomene Imediate şi 2 Atenţionări Hidrologice pentru Fenomene Imediate.