Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.01.2019 ora 07.00 – 17.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Crasna, bazinele inferioare ale Turului, Lăpușului, Someșului și cursul inferior al Mureșului (sector Săvârșin – Nădlac), unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării și cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere.
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval și cedării apei din stratul s-au mai înregistrat și în bazinele hidrografice Barcău, Someșul Mic, Mureș, bazinele superioare ale Crișului Negru și Crișului Alb. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, cursurile superioare ale Trotușului și Prutului și unele râuri din Dobrogea şi sub 30% din mediile multianuale pe cursul mijlociu al Crasnei şi izolat, pe unii afluenți ai Argeșului superior și ai Bârladului.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și pod de gheaţă) existente în majoritatea bazinelor hidrografice au fost în ușoară intensificare în bazinele hidrografice Suceava, Moldova, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Lăpușului și Bistriței, au fost în diminuare și restrângere pe râurile din vestul țării, în eliminare pe râurile din bazinele hidrografice Barcău, Crișul Negru și Crișul Alb și s-au menținut fără modificări importante pe celelalte râuri.
Predomină podurile de gheață pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Crasna, Bega Veche, Suceava, Trotuș, Bârlad, Jijia și în bazinele superioare ale Mureșului, Oltului, Moldovei și Bistriței, iar pe celelate râuri gheața la mal.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Someșul Mare – Nepos, Mureş – sector Gălăoaia-Glodeni, Arieş – Turda, Olt – Micfalău şi Argeş – Malu Spart. 
S-a menținut zăporul (aglomerări de ghețuri) pe Someș la s.h. Răstoci.
Amonte de baraj ac. Izvoru Muntelui, pe râul Bistrița, jud.Neamț, fenomenele de iarnă se manifestă pe o lungime totală de 5,0 km. Râul prezintă aglomerări de ghețuri cu grosimi cuprinse între 0,10 – 2,00 m de la viaduct Poiana Largului până aval 0,2 km baraj Topoliceni, pe o lungime de 5 km. Din amonte nu curge năboi.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.