Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.12.2020 ora 07.00 – 16.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, cursul Moldovei, cursul superior și mijlociu al Trotușului, cursul inferior al Bistriței și cursul superior al Prutului, unde au fost staționare. În bazinul hidrografic al Jijiei, cursurile inferioare ale Mureșului, Ialomiţei și Prutului și cursul superior al Siretului, au fost în creştere ca urmare a propagării şi cedării apei din stratul de zăpadă.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri şi izolat pod de gheaţă) s-au menţinut fără modificări importante, fiind prezente în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriţei. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Trotuş, bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinul inferior al Argeșului, bazinul mijlociu și inferior al Prutului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinul Crasna, Barcău, Crişului Negru, Crișul Alb, Bega Veche, bazinul inferior al Bistriței, cursul inferior al Timișului și pe afluenții Bârladului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.