Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.08.2019 ora 07.00 – 16.08.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, bazinele superioare ale Argeşului şi Ialomiţei şi cursurile inferioare ale Vişeului şi Izei, unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Someşul Mic, Bega, Motru, bazinul superior al Ialomiței, bazinul inferior al Argeșului, pe cursul mijlociu al Buzăului, pe cursurile inferioare ale Jiului și al Vedei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Moraviţa, Lotru, Jijia, pe cursul superior al Siretului, pe unii afluenți ai Someșului Mic (Lonea, Fizeș), ai Crișului Negru (Holod, Teuz), ai Mureșului (Comlod, Iara, Vișa, Feernic, Domald, Secaș, Orăștie, Strei, Râul Mare) şi pe afluenţii Bârladului. 
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 55 din 14.08.2019.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.