Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.07.2020 ora 07.00 – 16.07.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Someșul Mic și Timiș, cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Repede și Mureșului unde au fost în creștere datorită precipitațiilor și propagării și râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Târnave, Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, bazinul mijlociu și inferior al Oltului și râurile din Dobrogea unde au fost staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe Vișeu, cursurile superioare ale Someșului, cursul superior al Trotuşului şi pe cursul Prutului şi mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Crasna și Bârlad, unii afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), afluenții Crișului Negru (Holod, Teuz) și pe unii afluenții ai Mureșului superior și mijlociu (Luț, Niraj, Comlod, Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei).
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Fălciu – Oancea, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Fălciu (550+21) – jud.GL, Prut – Şiviţa (435+31) jud. GL. și Prut – Oancea (550+43)– jud. GL. 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 39 din 15.07.2020.