Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2019 ora 07.00 – 16.04.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului Mic, Crișului Repede, Timișului, Prutului și cursul inferior al Crișului Alb unde au fost în creștere datorită precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Cerna și pe afluenții din bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului și Oltului, debitele au fost în general staționare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Crişuri, Bârzava, Caraș, Nera, Jiu, Teleajen, Buzău, Putna, Bistrița, pe cele din Dobrogea și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinul Bârlad și pe afluenții Prutului.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Orlea la stația hidrometrica Cenei (180+14) – jud GJ.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.