Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.02.2021 ora 07.00 – 16.02.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul mijlociu și inferior al Begăi, unde au fost în creştere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Târnava Mare, Târnava Mică,  Vedea, Argeș, Ialomița, râurile din Dobrogea și din bazinul superior și mijlociu al Oltului unde au fost  relativ staționare. 
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, sloiuri, pod de gheață) prezente pe majoritatea râurilor, cu excepția unor râuri din Banat și Crișana, au fost în extindere și intensificare şi au determinat, în evoluţia lor, variaţii de niveluri pe unele sectoare de râu. Predomină podul de gheaţă pe afluenţii Bârladului şi Prutului.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei, Sălăuța – Salva, Bistrița – Mita, Lăpuș – Lăpușel, Iad – Leșu Amonte, Mureș pe sectorul Toplița – Glodeni, Toplița – Toplița, Târnava Mare pe secorul Sighișoara – Blaj, Olt – Micfalău și Sf. Gheorghe, Topolog – Milcoiu, Olteț – Oteteliș, Cerna – Măciuca, Ialomița – Fieni, Bistrița pe sectorul Cârlibaba – Straja, Dorna – Dorna Cândreni, Neagra – Gura Negrii, Trotuş – Târgu Ocna.  
Curg sloiuri pe râurile la stațiile hidrometrice: Niraj – Cinta, Olt – Hoghiz, Bâsca Mare – Varlaam și Bâsca Mică – Varlaam.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Olteț, Neajlov, Putna, Rm. Sărat, Moldova, Suceava, cursurile Siretului şi ale Prutului și cursul inferior al Ialomiței unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bârlad şi Jijia, unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+30)-jud.SM (sector îndiguit);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+80)-jud.SM şi Crasna – Berveni (490+68)-jud.SM (sectoare îndiguite).