Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.02.2019 ora 07.00 – 16.02.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere uşoară, exceptând  cursul superior și inferior al  Mureşului, cursul superior și mijlociu al Prutului, râurile din bazinul Bârladului unde au fost în creștere datorită efectului cumulat între cedarea apei din statul de zăpadă și propagare. Pe cursul râului Vișeu, cursul Siretului şi majoritatea afluenţilor săi (Suceava, Moldova, Bistriţa, Putna, Trotuș, Rm.Sărat) şi râurile din Dobrogea,  debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 50-90 % din valorile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Crişul Alb, Jiu, Prahova, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, pe cursul Siretului, pe cursul inferior al Mureșului şi pe unii afluenţi ai Oltului inferior.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și izolat pod de gheaţă) existente pe unele râuri din bazinele superioare ale Mureșului, Oltului, Argeșului, Prahovei, Ialomiței, Buzăului, Putnei, Trotuşului, Bistriței şi Moldovei, s-au menţinut fără modificări importante. 
Predomină gheaţa la maluri, podurile de gheaţă fiind prezente doar pe cursul superior al Bistriţei și al unor afluenți din bazinul superior al acesteia. 
Este prezent năboiul pe râul Mureș la s.h. Stânceni.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.