Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.01.2020 ora 07.00 – 16.01.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Bistrița şi cursul superior al Prutului, unde au fost în ușoară scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente în majoritatea bazinelor hidrografice, s-au menținut fără modificări importante. 
Predomină podul de gheață în bazinele Izei, Turului, în bazinul superior și mijlociu al Oltului, în bazinele superioare ale Someșului, Barcăului, Crişurilor, Mureşului, Nerei și Bistriței şi pe cursul inferior al Timişului.
Curge năboi (zăpadă ingheţată în albie) pe râurile la staţiile hidrometrice: Someş – Nepos şi pe sectorul Ulmeni –  Aciua, Mureş pe sectorul Radna – Arad, Răstolița – Răstolița, Arieş – Scărişoara, Ampoi – Bărăbanţ, Râul Doamnei – Bahna Rusului și Bistrița pe sectorul Broşteni – Straja.
S-a format zăpor (aglomerare de gheţuri) pe râurile la staţiile hidrometrice: Lotru – Voineasa, Lotru – Gura Latoriţei şi Ialomicioara – Fieni.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Bega Veche, Moraviţa, Nera, Bârlad, bazinul superior al Jijiei, pe cursurile inferioare ale Someşului şi Bistriţei, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), Mureşului (Luţ, Comlod, Feernic, Vişa, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben), Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului mijlociu (Homorod, Hârtibaciu) și ai Argesului superior (Raul Doamnei). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.