Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.12.2021 ora 07.00 – 15.12.2021 ora 07.00

Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Mureșului (aval s.h. Radna), Timișului, Ialomiței și cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului Mic și Siretului, unde au fost în creștere ca urmare a propagării. 
Pe râurile din bazinul hidrografic Vedea, bazinele inferioare ale Argeșului, Ialomiței și râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe râurile din bazinele: Arieş, Jiu, Olt, Ialomiţa, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuş, bazinele superioare ale Târnavelor şi Argeşului, cursul mijlociu și inferior al Someşlui şi între 30 – 90% din normalele lunare pe celelalte râuri.
Formaţiunile de gheaţă s-au menținut fără modificări importante, fiind prezente numai bazinele superioare ale Bistriţei şi Moldovei (gheață la maluri).
Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior, în interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Sabar la stația hidrometrică Vidra (360+40)-jud.IF.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.