Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.07.2020 ora 07.00 – 15.07.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea și cele din Dobrogea unde au fost staționare, cursul inferior al Ialomiței aval Coșereni și cursul Oltului pe sectorul Hoghiz – Cornet unde au fost în creștere prin propagare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe Vișeu, cursurile superioare ale Someșului, Bârzavei, Carașului, Trotușului și pe cursul Prutului şi mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad, unii afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș) și pe unii afluenții ai Mureșului mijlociu (Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei).
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Fălciu – Oancea, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
COTA DE PERICOL: Prut – Oancea (600+8) – jud. GL.
COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Fălciu (550+27) – jud.GL și Prut – Şiviţa (435+29) jud. GL.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 38 din 13.07.2020.