Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.04.2021 ora 07.00 – 15.04.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic al Bârladului și bazinele hidrografice superioare ale Moldovei, Sucevei și Jijiei, unde au fost relativ staționare și cursul mijlociu și inferior al Prutului unde au fost în scădere.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, Crasna, Crișuri, Târnava Mică, Bega, Suceava, bazinele superioare ale Barcăului, Argeșului, Ialomiței, Moldovei, bazinele superioare și mijlociii al Oltului, Bistriței, Trotușului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și pe afluenții Prutului.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 32 din 13.04.2021, până la ora 12:00.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ de fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.