Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.03.2018 ora 07.00 – 15.03.2018 ora 07.00

 
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Bârlad și Jijia, râul Olt aval Micfalău, râul Siret, cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Buzăului, Sucevei, cursurile inferioare ale râurilor Barcău, Crișul Repede, Crișul Alb, Târnave, Urlui, Vedea, Teleorman, Argeș, Neajlov, Ialomița, Călmățui, Rm. Sărat, Moldova, cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor slabe căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.
Se situează peste: 
–  COTA DE PERICOL râul : Neajlov la stația hidrometrică Vadu Lat (260+35)-jud.GR; 
– COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Târnava Mare – Mediaş (400+30)-jud.SB, Târnava Mică – Târnăveni (300+2)-jud.MS, Olt – Micfalău (250+47)-jud.CV, Olt – Podu Olt (450+44)-jud.BV, Olt – Feldioara (420+30)-jud.BV, Olt – Hoghiz (350+116)-jud.BV, Sabar – Vidra (410+3)-jud.IF;
– COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+18)-jud.SM, Mureş – Stânceni (170+32)-jud.MS, Mureş – Glodeni (180+18)-jud.MS, Mureş – Gălăoaia (170+34)-jud.MS, Târnava Mică – Bălăuşeri (180+33)-jud.MS, Olt – Sf. Gheorghe (200+20)-Jud.CV, Râul Negru – Reci (300+88)-jud.CV, Homorodul Mare – Rupea Gară (280)-jud.BV, Pârâul Câinelui – Vârtoapele (200+31)-jud.TR, Teleorman – Teleormanu (140+8)-jud.TR, Călmăţui – Crângu (80+28)-jud.TR, Urlui – Furculeşti (150+44)-jud.TR, Vedea – Alexandria (380+20)-jud.TR, Argeş – Budeşti (250+10)-jud.CL, Glavacioc – Crovu (200+21)-jud GR, Dâmboviţa – Dragomireşti (200+25)-jud.IF, Ciorogârla – Bragadiru (250+80)-jud.IF.
În interval s-au situat peste:
–  COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Nirajul Mic – Miercurea Niraj (300+45)-jud.MS;
–  COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domăneşti (400+25)-jud.SM, Niraj – Miercurea Niraj (175+49)-jud.MS, Niraj – Cinta (350+85)-jud.MS, Neajlov – Moara din Groapă (100+360-jud.DB, Ialomiţa – Siliştea Snagovului (350+68)-jud.IF.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente izolat pe râurile din bazinele Suceava, Moldova și Bistrița au fost în eliminare.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Prutului și Jijiei, unde se situează la valori cuprinse între 40% şi 90% din acestea.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.9 din 14.03.2018.
În interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.