Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.02.2021 ora 07.00 – 15.02.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului (secțiunea Nădlac), unde au fost în creştere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeș, Ialomița, cele din Dobrogea și bazinul superior și mijlociu al Oltului, unde au fost relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente pe majoritatea râurilor, cu excepția unor râuri din Banat și Crișana, au fost în extindere și intensificare. Predomină podul de gheaţă pe afluenţii Bârladului şi Prutului.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureș pe sectorul Toplița – Stânceni și la Glodeni, Toplița – Toplița, Târnava Mare – Sighișoara, Olt – Micfalău și Sf. Gheorghe, Olteț – Oteteliș, Cerna – Măciuca, Ialomița – Târgoviște, Bistrița pe sectorul Dorna Giumalău – Straja, Dorna – Dorna Cândreni, Neagra – Gura Negrii, Trotuş – Târgul Ocna şi  Vrânceni, Asău – Asău şi Prut – Rădăuţi Prut. 
Curg sloiuri pe râurile la stațiile hidrometrice: Niraj – Cinta, Olt – Hoghiz, Bâsca Mare – Varlaam și Bâsca Mică – Varlaam.
Se menține aglomerarea de gheţuri formată anterior pe râul Trotuș la stația hidrometrică Onești.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Olteț, Putna, Rm. Sărat, Tazlău, Moldova, Suceava, cursurile Siretului şi ale Prutului unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Amaradia, Bârlad şi Jijia, unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+49)-jud.SM (sector îndiguit);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Turulung (360+19)-jud.SM, Crasna – Domănești (400+88)-jud.SM, Crasna – Berveni (490+89)-jud.SM (sectoare îndiguite), Crișul Negru – Zerind (600+29)-jud.AR, Crișul Alb – Chișineu Criș (600+54)-jud.AR și Timiş – Grăniceri (600+44)-jud.TM.