Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.02.2019 ora 07.00 – 15.02.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere uşoară, exceptând  cursul superior al Mureşului, cursul superior şi mijlociu al Oltului, cursul Siretului şi majoritatea afluenţilor săi (Suceava, Moldova, Bistriţa, Putna, Rm.Sărat, Buzău) şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare, iar pe râurile din bazinele hidrografice Trotuş, Bârlad si Prut superior şi mijlociu debitele au fost în creștere ca efect combinat al precipitațiilor slabe căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 50-90 % din valorile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Crişul Alb, Arieş, Cibin, Prahova, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, pe cursul Siretului şi pe unii afluenţi ai Oltului inferior.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal și izolat pod de gheaţă) existente pe unele râuri din bazinele superioare ale Mureșului, Oltului, Prahovei, Buzăului, Putnei, Trotuşului, Bistriței şi Moldovei, s-au menţinut fără modificări importante.
Predomină gheaţa la maluri, podurile de gheaţă fiind prezente doar pe cursul superior al Bistriţei și al unor afluenți din bazinul superior al acesteia.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.