Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.11.2021 ora 07.00 – 14.11.2021 ora 07.00

Debitele au fost, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someș (aval s.h. Dej), Lăpuş, Barcău, Crișuri, în bazinul superior al Oltului și pe cursul mijlociu şi inferior al Ialomiței, unde au fost în scădere. 
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursurile superioare ale Crișului Repede, Oltului, Cibinului şi Trotușului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Timiș, Nera, Cerna, Tazlău, Başeu şi Jijia.
Formaţiunile  de  gheață (gheaţă la maluri) s-au menținut pe râul Toplița la stația hidrometrică Toplița și şi-au făcut apariția pe râurile la stațiile hidrometrice: Bistrița (sectorul Cârlibaba – Dorna Arini), Cârlibaba – Cârlibaba, Dorna – Dorna Cândreni şi Neagra – Gura Negrii.
Curge năboi (zăpadă inghețată in albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Dorna – Dorna Cândreni şi Neagra – Gura Negrii).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.