Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.10.2020 ora 07.00 – 14.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere, exceptând cursurile Someşului, Someşului Mic, Târnavelor, bazinul Vedea, cursul mijlociu şi inferior al Mureşului, cursurile inferioare ale Crişurilor, bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiţei şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Pe cursurile superioare ale Siretului şi Prutului şi pe cursurile inferioare ale Begăi, Timişului şi Bârzavei, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste normalele lunare, mai mici, între 30-90% din mediile lunare multianuale pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Someş, Târnave, Vedea, Jiu inferior, Argeş mijlociu şi inferior, Ialomiţa inferioară, pe cursurile superioare ale Siretului, Bistriţei, Moldovei şi pe râurile din Dobrogea şi sub 30 % din aceste valori pe Jijia, pe unii afluenţi ai Prutului şi în bazinul Bârladului.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Ciclova la staţia hidrometrică Vrăniuț (150+9) – jud. CS.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 62 din 12.10.2012.
În interval au fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.