Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.05.2018 ora 07.00 – 14.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Buzău, Trotuș, Suceava, Jijia, bazinele superioare ale Argeșului, Moldovei, cursul superior și mijlociu al Prutului și cursul inferior al Someșului, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și râul Bârzava, cursul superior și mijlociu al Someșului, cursurile inferioare ale râurilor: Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Timiș, Ialomița și Prut, unde au fost în scădere.
Mici creșteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au mai înregistrat și pe unele râuri mici din bazinele superioare ale Someșului Mic, Crișului Alb, Arieșului, Oltului, Oltețului, Neajlovului și Dâmboviței.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-70% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuş, Crasna, Crişul Negru, Crişul Repede, Târnave, Iara, Moraviţa, Caraş, Cerna, Timiș superior, Siret (exceptând bazinul superior şi mijlociu al Bistriţei), Bârlad şi Prut.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.