Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.03.2018 ora 07.00 – 14.03.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide înregistrate, cedării apei din stratul de zăpadă, propagării viiturilor formate anterior şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuş, Barcău, Crişul Repede, Bega Veche, Timiş, Moraviţa, Caraş, cursurile superioare şi mijlocii ale Turului, Crasnei, Crişului Negru, Bârzavei şi cursurile superioare ale Crişului Alb, Begăi, Nerei, unde au fost în scădere.
Pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare.
Se situează peste: 
COTELE DE PERICOL râurile la stațiile hidrometrice: Cormoş – Brăduţ (230+30)-jud.CV, Homorodul Mare – Rupea Gară (430+22)-jud.BV, Homorodul Mare – Sânpaul (350+30)-jud.HR, Teleorman – Tătăreşti (250+28)-jud.TR, Buzău – Sita Buzăului (350+57)-jud. CV.
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Feernic – Simoneşti (120+3)-jud.HR, Târnava Mare – Vânători (550+33)-jud.MS, Vârghiş – Vârghiş (100+30)-jud.CV, Homorod Ciucaş – Dumbrăviţa (300+28)-jud.BV, Bârsa –  Zărneşti (125+10)-BV, Olt – Micfalău (250+33)-jud.CV, Olt – Sâncrăieni (250+8)-jud.HR, Olt – Hoghiz (350+84)-jud.BV, Cozd – Dacia (250+41)-jud.BV, Pârâul Câinelui – Vârtoapele (300+25)-jud.TR.
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+15)-jud.SM, Mureş – Suseni (120+19)-jud.HR, Mureş – Stânceni (170+20)-jud.MS, Mureş – Glodeni (180+6)-jud.MS, Mureş – Gălăoaia (170+2)-jud.MS, Mureş – Topliţa (200+7)-jud.HR, Târnava Mare – Sighişoara (300+92)-jud.MS, Târnava Mică – Sărăţeni (150+18)-jud.MS, Târnava Mică – Bălăuşeri (180+24)-jud.MS, Cusmed – Crişeni (170+26)-jud.HR, Scroafa – Saschiz (400+45)-jud.MS, Olt – Feldioara (340+35)-jud.BV, Olt – Podu Olt (350+32)-jud.BV, Olt – Sf. Gheorghe (200+42)-Jud.CV, Lueta – Homorodul Mic (100+29)-jud.HR (ora 4:00), Valea Mare – Dopca (75+1)-jud.BV, Aita Mare – Aita (100+10)-jud.CV, Târlung – Lunca Mărcuşului (400+85)-jud.CV (ora 3:00), Dâmbu Morii – Timiş (100+25)-jud.BV, Covasna – Covasna (80+11)-jud.CV, Covasna – Boroşneul Mare (400+15)-jud.CV, Caşin – Ruseni (300+55)-jud.CV, Râul Negru – Reci (300+85)-jud.CV, Râul Negru – Lemnia (300+28)-jud.CV, Şercaia – Şercaia (175+25)-jud.BV, Vedea – Buzeşti (350+86)-jud.OT, Colentina – Colacu (150+35)-jud.DB, Călmăţui – Crângu (80+16)-jud.TR, Urlui – Furculeşti (150+32)-jud.TR, Neajlov – Călugăreni (220+10)-jud. GR, Glavacioc – Crovu (200+16)-jud GR, Dâmbovnic – Slobozia (80+32)-jud.AG, Dâmboviţa – Dragomireşti (200+4)-jud.IF, Teleajen – Cheia (100+6)-jud. PH, Trotuş – Lunca de Sus (80+6)-jud.HR, Ţesna – Coşna (160+10)-jud.SV, Buhai – Pădureni (250+26)-jud.BT, Jijia – Dorohoi (360+35)-jud.BT.
 
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente pe râurile din bazinele: Suceava, Moldova și Bistrița au fost în diminuare, restrângere și eliminare.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Prut şi Bârlad, unde se situează la valori cuprinse între 20% şi 90% din acestea.
Sunt în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 8 din 13.03.2018 şi 4 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene hidrologice imediate.