Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.01.2022 ora 07.00 – 14.01.2022 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Vedea, Ialomița, bazinul inferior al Argeșului și pe cele din Dobrogea unde au fost staționare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe majoritatea râurilor, exceptând cele din bazinele hidrografice: Barcău, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Rm. Sărat, Bistrița, Bârlad, Jijia, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului și Trotușului, cursul inferior al Putnei, cursul mijlociu şi inferior al Prutulului și râurile din Dobrogea, unde se situează sub mediile lunare multianuale, cu valori cuprinse între 30 – 80% din normalele lunare.
Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri, năboi, pod de gheață, sloiuri) existente pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someș, Olt, bazinele superioare ale Mureșului, Argeșului și Ialomiței au fost în intensificare și ușoară extindere, iar cele existente pe râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Crișul Repede, Arieș, Târnave, Bega, Siret, Prut și numai izolat pe unii afluenți ai Crișului Negru, Crișului Alb, pe Nera și Caraș s-au menținut fără modificări importante.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile la staţiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei,  Someșul Mare pe sector Nepos-Beclean, Sălăuța – Salva, Șieu – Șintereag, Ilișua – Cristeștii Ciceului, Someșul Mic – Sălățiu,  Lăpuș – Răzoare, Mureș pe sectorul Toplița – Glodeni, Toplița – Toplița, Răstolița – Răstolița, Iara – Valea Ierii, Olt – Sf. Gheorghe, Cormoș – Brăduț, Cerna – Măciuca, Ialomița – Băleni, Ialomicioara – Fieni, Bâsca Mare – Bâsca Roziliei, Pluton – Pluton, Bistriţa  pe sectorul Cârlibaba – Frumosu, Dorna – Dorna Cândreni, Neagra – Gura Negrii, Oituz – Ferăstrău, şi pe Prut – pe sectorul  Rădăuţi Prut – Prisăcani. Curg sloiuri pe Prut la staţiile hidrometrice Drânceni şi Fălciu.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.