Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.11.2021 ora 07.00 – 13.11.2021 ora 07.00

 
Debitele au fost, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someș (aval s.h. Dej), Crasna, Barcău, Crișuri, Buzău, Trotuș, Bistrița, bazinul superior al Oltului și cursul inferior al Mureșului, unde au fost în scădere. 
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic al Crișului Repede, cursul superior al Trotușului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Timiș, Nera, Cerna și izolat, în bazinul mijlociu și inferior al Jiului și pe unii afluenți din bazinul superior al Argeșului.
Formaţiuni de gheață (gheaţă la maluri) au apărut pe râul la stația hidrometrică:   Toplița – Toplița  și Bega Veche – Pișchia.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.