Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.07.2020 ora 07.00 – 13.07.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Prahova, Bistrița, Trotuș, bazinele superioare ale râurilor Suceava, Moldova, Putna, cursul superior al Oltului (pe sectorul Tomeşti – Micfalău şi pe majoritatea afluenţior săi din bazinul superior şi mijlociu), pe afluenţii Argeşului din bazinul superior și pe cursul superior al Ialomiţei, unde au fost în creştere, ca efect combinat al precipitaţiilor căzute în interval şi propagării. Pe cursul mijlociu (sectorul Ungheni – Drânceni) și inferior al Prutului debitele au fost în creştere ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară.
Pe râurile din bazinele higrografice ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Arieșului, Târnavelor, Begăi, Bîrzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei, Vedei, bazinul superior al Mureșului și pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Bârzava, Suceava, Bistriţa, Trotuş, pe cursurile Siretului și Prutului, cursul inferior al Mureșului, şi mai mici (10-30%) pe Barcău, pe uni afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), pe afluenții Mureșului mijlociu (Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei) și pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Fălciu – Oancea, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+2) – jud.GL şi  Prut – Oancea (600+39) – jud.GL
COTA  DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+15) – jud. GL.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 37 din 12.07.2020.