Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.03.2018 ora 07.00 – 13.03.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general creştere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, propagării şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Begăi, Timişului, Bârzavei, Caraşului şi Nerei, bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiţei precum şi cele din Dobrogea unde au fost în scădere ușoară.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+6)-jud.SM, Neajlov – Călugăreni (220+20)-jud. GR, Urlui – Furculeşti (150+10)-jud.TR, Glavacioc – Crovu (200+19)-jud GR.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) prezente pe râurile din bazinele: Suceava, Moldova și Bistrița au fost în diminuare, restrângere și eliminare.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Prut, Bârlad și cursul inferior al Siretului, unde se situează la valori cuprinse între 20% şi 90% din acestea.
Este în vigoare AVERTIZAREA  HIDROLOGICĂ nr.7 din 12.03.2018.