Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.02.2021 ora 07.00 – 13.02.2021 ora 07.00

  Debitele au fost în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Mureşului şi cursul inferior al Jiului unde au fost in creştere prin propagare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheaţă) existente pe râurile din nordul, centrul şi estul țării, au fost în extindere și intensificare.
Curg sloiuri pe râurile la stațiile hidrometrice: Băsca Mare – Varlaam, Prut – Rădăuți Prut.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei, Someş – Beclean, Sălăuța – Salva, Lăpuş – Răzoare, Crişul Repede – Ciucea, Moldova sectorul Prisaca Dornei – Tupilați, Bistrița sectorul Dorna Giumalău – Frumosu, Neagra – Gura Negrii, Dorna – Dorna Candreni, Trotuş sector Oneşti – Vrănceni, Prut sectoarele  Oroftiana – Rădăuți Prut și Ungheni – Prisăcani.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olteț, Vedea, Neajlov, Rm. Sărat, Tazlău şi cursul Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bârlad și Jijia, unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
COTA DE PERICOL râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (550+5)-jud. SM (sector îndiguit)
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Turulung (420+33)-jud. SM, Tur – Micula (310+102)-jud.SM, Crasna – Berveni (590+46)-jud. SM (sectoare îndiguite);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+64)-jud. SM,
Barcău – Sălard (510+20)-jud. BH, Crișul Negru – Tinca (350+5)-jud. BH, Crișul Negru – Talpoș (680+87)-jud. BH, Crișul Negru – Zerind (600+194)-jud. AR, Crișul Alb – Chișineu Criș (600+45)-jud. AR,  Mureș – Ocna Mureș (430+11)-jud. AB, Bega Veche – Pișchia (100+26)-jud. TM și Bârzava – Partoș (50+62)-jud. TM.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Jiu la stația hidrometrică Răcari (330+20)-jud. Dj.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 20 din 12.02.2021.