Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.01.2020 ora 07.00 – 13.01.2020 ora 07.00

 
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Arieș, Târnave, Timiș și Bârzava unde au fost în ușoară scădere, iar pe râurile din bazinul Sucevei și din bazinul superior și mijlociu al Bistriței, au fost în creștere ușoară datorită cedării apei din stratul de zapadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente în majoritatea bazinelor hidrografice, s-au menținut fără modificări importante exceptând râurile din bazinele Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Siret și Prut unde au fost în diminuare și ușoară restrângere.
Curg sloiuri pe râurile Mureș la stația hidrometrică Radna și Buzău la stația hidrometrică Racoviță .
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Mureş pe sectorul Gălăoaia – Glodeni, Arieş – Scărişoara și Bistrița – Frumosu.
Predomină podul de gheață pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Târnava Mică, în bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Repede, Crișului Negru, Oltului și bazinul superior al Bistriței (afluent al Siretului).
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe unele râuri din bazinul superior și mijlociu al Jiului (Bistriţa, Motru), pe unii afluenţi ai Oltului de pe sectorul inferior (Olănești, Luncavăț) şi pe unele râuri din Dobrogea (Slava, Hamangia, Râmnic) și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Moraviţa, Nera, Bârlad, Jijia, pe cursurile inferioare ale Someşului şi Bistriţei, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), Mureşului (Luţ, Feernic, Vişa, Ampoi, Râul Mare) şi Oltului mijlociu (Homorod, Hârtibaciu). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.