Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.07.2019 ora 07.00 – 12.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice Someșul Mic, Barcău, bazinele superioare ale Izei, Crasnei, Crișurilor, Arieșului, Târnavelor, Argeșului, Ialomiței, cursul mijlociu al Someșului (sector Răstoci – Ulmeni), cursurile inferioare ale Lăpușului și Oltului, relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Siret, bazinul superior și mijlociu al Mureșului, bazinul mijlociu și inferior al Ialomiței, afluenții Oltului inferior, cursul mijlociu și inferior al Prutului și afluenții acestuia și în scădere pe celelalte râuri. 
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a  precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au produs și pe unele râuri mici din bazinele superioare ale Jiului, Moldovei,  bazinul superior și mijlociu al Oltului și pe unii afluenți ai Mureșului inferior (Ampoi, Secaș, Pianu, Cugir) și Trotușului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul superior al Oltului, cursul inferior al Argeșului şi pe afluenţii Prahovei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Rm. Sărat, pe afluenții Bârladului şi Prutului şi pe unii afluenţi ai Mureşului (Niraj, Comlod, Iara, Feernic, Vișa, Domald, Secaș, Sebeş, Râul Mare).
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+8)-jud.GL.
În interval au fost emise 3 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.