Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.06.2019 ora 07.00 – 12.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru, Olteț, Vedea și Neajlov unde au fost în creştere, precum şi cursul mijlcoiu şi inferior al Prutului şi râurile din Dobrigea unde au fost staţionare.
Debitele se situează peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Barcău, Crișul Repede, Crişul Negru, afluenţii Mureşului, bazinul mijlociu al Oltului, cursurile superioare ale Crasnei, Siretului, Sucevei şi Bistritei și râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice:  Prut – Fălciu (550+16)-jud. VS și Prut – Şiviţa  (435+11)-jud.GL;
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Bega Veche – Cenei (320+12)-jud. TM, Neajlov – Călugăreni (220+14)-jud. GR,  Glavacioc – Crovu (200+15)-jud. GR, Prut – Drânceni (560+35) şi Oancea (440+79)-jud. GL.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 38 din 11.06.2019, iar în interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.