Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.01.2021 ora 07.00 – 12.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creştere pe râurile din bazinul Vedea, pe cele din bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului, Argeşului şi Ialomiței, în bazinul inferior al Oltului şi pe cele din Dobrogea.
Pe râurile din bazinele Vişeu, Iza, Siret, Prut, bazinele superioare ale Someşului, Mureşului, Jiului, Argeşului, Ialomiței şi bazinul superior şi mijlociu al Oltului debitele au fost relativ staționare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.  
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râul Bistriţa pe sectorul Dorna Giumalău-Frumosu şi pe râurile la staţiile hidrometrice: Cârlibaba-Cârlibaba, Dorna-Dorna Candreni, Neagra-Gura Negrii şi Iapa-Luminiş.
Ca urmare a propagării viiturii formata anterior şi deversărilor controlate din acumularea Călineşti Oaş, se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Tur la s.h. Micula (270+18)-jud.SM.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.