Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.07.2019 ora 07.00 – 11.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someş, Crasna, Barcău, Arieş, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Siret, cursul superior al Turului şi bazinul mijlociu şi inferior al Prutului, unde au fost relativ staţionare.
Pe râurile din Dobrogea, debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării şi doar prin propagare pe cursurile inferioare ale: Mureşului, Begăi, Jiului şi Oltului. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul superior al Oltului, cursul inferior al Argeșului şi pe afluenţii Prahovei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Rm. Sărat, pe afluenții Bârladului şi Prutului şi pe unii afluenţi ai Mureşului (Comlod, Iara, Feernic, Vișa, Domald, Secaș, Sebeş, R. Mare, Strei).
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+15)-jud.GL.