Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.01.2019 ora 07.00 – 11.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului și Prutului, cursurile inferioare ale Crișului Negru și Crișului Alb, cursul superior al Buzăului şi râurile din Dobrogea, unde au fost ȋn creştere datorită precipitaţiilor lichide căzute ȋn interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării. Pe Barcău și pe cursul superior al Crișului Repede, debitele au fost în scădere ușoară. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice:  Suceava, Moldova, Trotuș, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului, cursul superior al Prutului și pe râurile din Dobrogea şi sub 30% din mediile multianuale, izolat, în bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și pod de gheaţă) existente în majoritatea bazinelor hidrografice s-au menținut fără modificări importante, iar pe unele râuri din nordul și vestul țării și pe cele din Dobrogea au fost în ușoară diminuare.
Predomină podurile de gheață pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crasna, Suceava, Trotuș, Bârlad, Jijia și în bazinele superioare ale Oltului, Moldovei și Bistriței, iar pe celelate râuri gheața la mal.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Vișeu – Bistra, Someş – Ulmeni, Crișul Negru – Zerind, Mureş – sector Gălăoaia – Glodeni, Ocna Mureș și Arad, Răstoliţa – Răstoliţa, Arieş – Scărişoara și Turda, Bega – Chizătău, Argeș – Malu Spart, Moldova – Gura Humorului, Bistriţa – Frumosu, Trotuş – Târgu Ocna, Putna – Colacu, Prut – Ungheni, Sitna – Todireni. 
S-a menținut zăporul (aglomerări de ghețuri) pe Someș aval Răstoci și curg sloiuri pe Olt la stația hidrometrică Hoghiz. 
Amonte de baraj ac. Izvoru Muntelui, pe râul Bistrița, jud.Neamț, fenomenele de iarnă se manifestă pe o lungime totală de 5,0 km. Râul prezintă aglomerări de ghețuri cu grosimi cuprinse între 0,10 – 2,00 m de la viaduct Poiana Largului până aval 0,2 km baraj Topoliceni, pe o lungime de 5 km. Din amonte curge năboi pe 30% din suprafața apei. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.