Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.10.2019 ora 07.00 – 10.10.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare exceptând râurile din bazinele Crasna, Barcău, Crişuri, cursul Someşului, cursurile superioare ale Mureşului, Oltului şi Ialomiţei unde au fost în scădere uşoară şi cursul superior al Prutului unde au fost în creştere prin propagare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul Oltului superior amonte Podu Olt, pe cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei şi Buzăului şi pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe unii afluenţi ai Oltului inferior, pe Jijia şi cursul superior al Siretului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.