Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.09.2018 ora 07.00 – 10.09.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile superioare ale Siretului şi Prutului, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crişuri, Târnave, pe cursurile superioare ale Jiului, Oltului, cursul mijlociu şi inferior al Someşului, cursul mijlociu al Prutului şi cursul inferior al Siretului, debitele au fost în uşoară scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crişul Repede, Moraviţa, Jiu (excepţie făcând Motru), Vedea, Ialomiţa, Moldova, Bistriţa, pe Someş-aval Ulmeni, pe cursul superior al Trotuşului, pe cursul mijlociu şi inferior al Siretului, pe cursul Prutului, pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu şi inferior pe cursurile inferioare ale Mureşului şi Argeşului şi pe râurile din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe Bârlad și pe afluenții Jijiei.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.