Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.06.2018 ora 07.00 – 10.06.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii pe râurile din bazinele hidrografice: Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, cursul superior al Crişului Negru şi bazinele mijlocii şi inferioare ale: Crişului Alb, Oltului, Argeşului, Ialomiţei, Sucevei şi Moldovei.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someş, Târnave, cursul superior şi mijlociu al Mureşului, cursul superior al Crişului Alb, cursurile mijlocii şi inferioare ale Siretului şi Bârladului şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare şi în uşoarǎ scǎdere pe celelalte râuri.
S-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu efect de inundaţii locale pe unele râuri din bazinele hidrografice: Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, unele râuri din bazinele superioare şi mijlocii ale Crişurilor, unii afluenţi ai Mureşului inferior şi ai Oltului mijlociu, afluenţii Dunării sector amonte Drobeta Tr. Severin, ca urmare a precipitaţiilor însemnate cantitativ căzute în interval. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Târnava Mare, pe unii afluenţi ai Oltului superior şi Ialomiţei superioare, pe Siret şi unii afluenţi ai săi (Suceava, Moldova, Putna, Rm.Sărat, Buzǎu, Bârlad) și pe Prut şi mai mari (peste 100%) pe Bega, Moraviţa, cursurile superioare ale Arieşului, Bârzavei, Nerei, Cernei, Jiului, cursurile superioare şi mijlocii ale Begǎi şi Timişului şi pe râurile din Dobrogea. 
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Saşa la staţia hidrometrică Poieni (90+11)-jud. TM.
În interval au fost emise şaisprezece ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi trei AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.