Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.03.2018 ora 07.00 – 10.03.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, propagării şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crişul Negru, Caraş, Nera, Olteţ, cursul superior şi mijlociu al Timişului, cursurile superioare ale Crasnei, Crişului Alb, Begăi, Bârzavei, Vedei şi pe râurile din bazinul superior al Argeşului, unde au fost în scădere.
Pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare. 
Se situează peste:
–  COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Desnăţui – Dragoia (450+1)-jud.DJ, Terpeziţa – Gabru (270+22)-jud.DJ, Neajlov – Vadu Lat (200+56)-jud. GR, Sabar – Poenari (200+8)-jud. GR;
– COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domăneşti (400+48)-jud.SM,  Bega Veche – Pischia (100+15)-jud.TM, Bârzava – Partoş (50+68)-jud.TM, Moraviţa – Moraviţa (250+28)-jud. TM, Desnăţui – Călugărei (150+30)-jud. DJ, Teslui – Reşca (310+10)-jud.OT, Urlui – Furculeşti (150+30)-jud.TR, Călmăţui – Crângu (80+8)-jud.TR, Vedea – Alexandria (380+35)-jud.TR, Neajlov – Călugăreni (220+6)-jud. GR, Teleormanu – Teleorman (140+33)-jud.TR, Glavacioc – Crovu (200+40)-jud GR şi Dâmboviţa – Dragomireşti (200+12)-jud.IF.
În interval s-a situat la COTA DE PERICOL râul Terpeziţa la stația hidrometrică Gabru (320)-jud.DJ.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) au fost în diminuare, restrângere și eliminare, fiind prezente izolat în bazinul Vişeului, pe unii afluenţi ai Someşului Mare, în bazinul superior al Mureşului, pe unii afluenţi ai Oltului superior şi mijlociu şi pe majoritatea râurilor din bazinele Siretului şi Prutului.
Curg sloiuri pe râul Prut la staţiile hidrometrice Oroftiana şi Oancea.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale, exceptând cursul Siretului, râurile din bazinele hidrografice Moldova, Bistriţa, Prut şi Bârlad, unde se situează la valori cuprinse între 20% şi 90% din acestea.
Sunt în vigoare AVERTIZAREA  HIDROLOGICĂ nr.6 din 09.03.2018 şi Avertizarea Hidrologică pentru Fenomene Imediate Nr. 1 din 09.03.2018.