Caracterizarea starii raurilor în intervalul 09.02.2021 ora 07.00 – 10.02.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele: Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Timiș, Cerna, Jiu, Bistrița, bazinul inferior al Turului, cursul Mureșului, cursurile superioare ale Siretului și Prutului, cursul mijlociu și inferior al Buzăului și cursurile superioare și mijlocii ale Moldovei și Sucevei.
Pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Lăpuș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, bazinul superior și mijlociu al Turului și bazinul superior al Oltului debitele au fost în scădere și relativ staționare pe celelalte râuri.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheaţă) au fost în restrângere şi diminuare, fiind prezente în bazinele superioare ale râurilor Suceava, Moldova, Bistriţa, Jijia şi pe cursurile superioare ale Siretului şi Prutului.
Curge năboi pe râul Jijia la staţia hidrometrică Todireni.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Olteț, Vedea, Neajlov, Rm. Sărat, Tazlău şi cursul Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bega Veche, Bârlad și Jijia, unde au valori sub 30%.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  Lăpuş – Lăpuşel (350+8)-jud.MM.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (420+8)-jud. SM, Tur – Turulung (420+49)-jud. SM, Tur – Micula (310+92)-jud.SM, Crasna – Domănești (500+26)-jud. SM (sectoare îndiguite);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Berveni (490+99)-jud. SM, Valea Rea – Huța Certeze (170+2)-jud. SM, Talna – Pășunea Mare (270+5)-jud. SM, Firiza – Firiza (110)-jud. MM, Crişul Negru – Tinca (350+2)-jud. BH, Crişul Negru – Talpoş (680+22)-jud. BH, Briheni – Sustiu (175+27)-jud.BH, Topa – Hidisel (400+14)-jud. BH, Barcău – Sălard (510+19)-jud.BH, Neagra – Vadul Motilor (150+5)-jud.AB, Arieș – Scărișoara (120+15)-jud. AB, Arieș – Câmpeni (300)-jud. AB, Bistra – Voislova Gară (150+2)-jud.CS.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 16 din 09.02.2021.